Studentgrupper

Studentgrupper är grupper med studenter som läser samma kurs, program eller vid samma institution. Vad studentgrupperna sysslar varierar. Vissa arbetar för att förbättra och fördjupa sin utbildning och anordnar därför diskussionskvällar och föreläsningar. Andra studentgrupper vill bara umgås.

Poängen att är att en grupp studenter för saker som de tycker om tillsammans! Det är enkelt att starta en studentgrupp, kontakta oss på email (humsek@gota.gu.se) eller kom in till kontoret!

Aktuella studentgrupper året 2019/20: 

Tinget 
Verksam vid Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

MEK event
Verksam vid Institutionen för Kulturvetenskaper.

English:

Studentgroups are unions of students who study the same course, program or at the same institution.What they do varies. Some groups want to improve their edication by arranging discussionforums and lectures. Other groups just want to hang out.

The point is that studentgroups do things they enjoy together! If you want to create one contact us at humsek@gota.gu.se or at our office!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>