Studentgrupper

Studentgrupper är grupper med studenter som läser samma kurs, program eller vid samma institution. Vad studentgrupperna sysslar varierar. Vissa arbetar för att förbättra och fördjupa sin utbildning och anordnar därför diskussionskvällar och föreläsningar. Andra studentgrupper vill bara umgås.

Poängen att är att en grupp studenter för saker som de tycker om tillsammans! Det är enkelt att starta en studentgrupp, kontakta oss på email (humsek@gota.gu.se) eller kom in till kontoret!

Aktuella studentgrupper året 2018/19: 

Tinget 
Verksam vid Institutionen för Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

MEK event
Verksam vid Institutionen för Kulturvetenskaper.

Kritiska studier 
Verksam vid Institutionen för Litteratur, idéhistoria och religion.

Wasabi
Verksam vid Institutionen för Språk och litteraturer.

English:

Studentgroups are unions of students who study the same course, program or at the same institution.What they do varies. Some groups want to improve their edication by arranging discussionforums and lectures. Other groups just want to hang out.

The point is that studentgroups do things they enjoy together! If you want to create one contact us at humsek@gota.gu.se or at our office!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap