Studentrepresentanter

För att bevaka studenters intressen och rätt till en bra utbildning finns det studentrepresentanter med överallt där det beslutas som rör studenter vid universitet. 

Vill du engagera är det bara att höra av dig till humsek@gota.gu.se eller kom till kontoret så kan vi se om det finns något som passar dig.

Hoppa direkt till Fakultetsnivå | Institutionsnivå | Programråd

Fakultetsnivå

Vi som representerar dig på fakultetsnivå 2018/2019 är:

Fakultetsstyrelsen
Julia Nyberg (humsek@gota.gu.se
Houman Sadri (houman.sadri@gmail.com)
Sara Bergh (sara.bergh@gota.gu.se)

Forskningsberedningen (FOB)

Elin Thorsén (elin.thorsen@lir.gu.se)

Utbildningsberedningen för utbildning på forskarnivå (FUB)

Viktor Ahnfelt (viktor.ahnfelt@gmail.com)
Houman Sadri (houman.sadri@sprak.gu.se )

Utbildningsberedningen för utbildning på grund- och avancerad nivå (HUB)
Hektor Lögfren (hektor.lofgren@gmail.com)
Pavol Jakubec (pavol.jakubec@gu.se )

Lokala arbetsmiljökommittén (LAMK) 
Iginia Barretta (iginia.barretta@sprak.gu.se )
Malin Flyckt (vice.humsek@gota.gu.se)

Lärarförslagsnämnden (LFN)
Malin Podlevskikh Carlström (malin.podlevskikh.carlstrom@sprak.gu.se

Prefektrådet
Julia Nyberg (humsek@gota.gu.se)

Institutionsnivå

På de olika institutionerna finns också studentrepresentanter och det är till dem du ska vända dig om det är någonting som rör din institution.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 
Institutionsrådet: Vakant
Suppleant: Vakant
Kursplaneberedningsgruppen: Vakant

Institutionen för historiska studier 
Institutionsrådet: Vakant
Suppleant: Vakant
Beredningsgruppen för grundutbildningsfrågor: Vakant

Institutionen för kulturvetenskaper 
Institutionsrådet: Karin Haglund (gushagluka@student.gu.se)
Suppleant: Vakant

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 
Institutionsrådet: Vakant
Suppleant: Vakant

Institutionen för språk och litteraturer 
Institutionsrådet: Johan Edström (johan_95.edstrom@hotmail.com)
Suppleant: Daniel Johansson (gusjohdabe@student.gu.se)
Beredningsgrupp för utbildning på grund-och avancerad nivå: Johan Edström (johan_95.edstrom@hotmail.com)

Institutionen för svenska språket 
Institutionsrådet: Viktoria Strandberg (strandberg.viktoria@gmail.com)
Suppleant: Vakant
Kursplaneberedningsgruppen: Vakant

Programråd

För dig som studerar program som har synpunkter på din utbildning ska vända dig till följande personer.

Teologiskt kandidatprogram 
Nina Gunnarsdotter Konnebäck (ninagunnarsdotter@gmail.com)
Suppleant: Liv Nyman (livnyman@outlock.com)

Kommunikatörsprogrammet 
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Kritiska Studier
Ordinarie: Vincent Lekblad (guslekbvi@student.gu.se)
Suppleant: Alice Berggren (gusalicbe@student.gu.se)

Arkeologisk Teori och Praktik
Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Språkkonsultprogrammet 
Vakant

Språkvetenskapligt magisterprogram/Master programme in language technology
Vakant

Magister/master i svenska som andraspråk
Vakant

Internationella Språkprogrammet 
Ordinarie: Michel Adonis Harb (gusharmin@student.gu.se

Översättarprogrammet
Vakant

Språk och interkulturell kommunikation
Vakant

Liberal Arts
Vakant

Evidensbasering
Vakant

Kulturprogrammet
Vakant

Kulturarvsprogrammet
Ordinarie: Pierre Strandberg (pierre.strandberg@gmail.com

Kulturarv och Modernitet
Vakant

Masterprogrammet i Genusvetenskap
Vakant

Ämnesråd för religion
Vakant

Ämnesråd för lingvistik
Mattias Desac (guspetmaae@student.gu.se)
Jasmin Boroumand (jasminboroumand@gmail.com)

Medier, Estetik och Kulturellt Entreprenörskap Kandidatprogram 

Nadja Skoglund (gusskogna@student.gu.se)

Masterprogammet i Digtal Humaniora

Karin Bengtsson (gusbenkao@student.gu.se)

Guideprogrammet

Alexandra Antonsson (gusantala@student.gu.se)

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap