Ctrl-IT

Ctrl-IT is an IT-section committee with the purpose of making more women and non-binary to feel included in the IT-industry. This will be done by promoting the student life for IT-students by offering opportunities where they can network, be inspired and be strengthened.

 

This committee is set by the IT-section board, which is made up by students from the departments of Applied IT and Computer Science and Engineering.

Ctrl IT är ett utskott som verkar för att fler kvinnor och ickebinära skall känna sig inkluderade inom IT-branschen. Detta görs genom att främja studietiden för IT-studenter genom att erbjuda tillfällen där dem kan nätverka, inspireras samt stärkas.

 

E-mail: ctrl-it@gota.gu.se

 

Member list for the academic year 2019-2020:

 

 

Ordförande                                                                                           

Tanya

Vice ordförande                        

Esbet

Kassör

Anna

Ledamot

Marwa

Ledamot - event

Adiba

Ledamot - föreläsningsansvarig/företagsansvarig

Astrid

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>