IT Faculty & Institutions

IT Faculty of University of Gothenburg

 

The IT Faculty was founded in 2002 and consists of two departments, the department for Applied Information Technology (AIT) and the department for Computer Science and Engineering (CSE). CSE is an integrated department at both University of Gothenburg and Chalmers University of Technology. 

Our dean, Dick Stenmark, is head of the IT faculty. The prefects are head of each department. Jonas Landgren is the prefect for AIT and Johan Karlsson is the head of the CSE department.

 

Overview of the study programs in the IT Faculty

This page shows you which department Your program belongs to. Depending on the department you may be able to apply for different committees as a student representative and find student administration offices in different locations. Browse around our website to accustom yourself with your department and what benefits you can get from both University of Gothenburg and Göta studentkår. Do not hesitate to contact us if you have any questions.
 

Department of Computer Science and Engineering (CSE)

Master in Software Engineering and Management

Software Engineering and Management

Master in Computer Science

Computer Science

Master in Applied Data Science

Master in Game Design & Technology

 

Department of Applied Information Technology (ITIT)

Master in Digital Leadership

Systemvetenskap

Kognitionsvetenskap

Master in Communication

Master in Lärande, kommunikation & IT

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap