Doktorander

Info för Doktorander

Information in english further down.

Naturvetenskapliga doktorandrådet består av och representerar doktoranderna på Naturvetenskapliga fakulteten. Kontakta oss eller den lokala doktorandgruppen vid din institution om du behöver hjälp eller vill engagera dig i utbildningsbevakningen.

Naturvetenskapliga doktorandrådet:
president.ndr@gota.gu.se

Kontakt med doktorandgrupper vid institutionerna:
Biologi och miljövetenskap: phdboard@bioenv.gu.se
Fysik: fff@gota.gu.se
Matematik: phd-council.mv@chalmers.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

The natural science phd-council consists of and represents the phd-students at the faculty of science. Contact us or the local phd-group at your department if you need help or want to engage yourself in student union work.

Natural science phd-council:
president.ndr@gota.gu.se

Contact with phd-groups at the departments:
Biology and environmental science: phdboard@bioenv.gu.se
Physics: fff@gota.gu.se
Mathematics: phd-council.mv@chalmers.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>