SG Fysik

Studentgruppen för Fysik representerar de studenter som går Fysikprogrammet och Sjukhusfysikprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi som sitter i styrelsen är själva studenter på fysikinstitutionen, och det är vi som för er talan inför institutionen och kåren. Så om ni är missnöjda (eller nöjda!) med något gällande kursutbudet, tentorna, föreläsarna, studiemiljön eller något helt annat, så kan ni med fördel gå genom oss, antingen via vår email, sgfysik@gmail.com, vår facebooksida, eller genom att komma på våra veckomöten som hålls på onsdagar i Forskarhuset på campus Johanneberg. Utöver att måna om utbildningen tar vi även hand om vår lunchlokal, Hilbertrummet, där vi ibland arrangerar trevligheter som filmkvällar, bakdagar och räknestugor, samt givetvis vårt populära julbord, allt för att du som fysik- eller sjukhusfysikstudent skall få en så bra studietid som möjligt.

 

Sg Fysiks styrelse består av:
Ordförande: Julia Ivarsson
Kassör: Mathias Samuelsson
Sekreterare: Harald Foss
Vice Ordförande: Josephine Andersson
Hilbertansvarig: Jonathan Sundström

Studentrepresentanter:
        Institutionsrådet - Ossian Lundgren, Anthony Teichter
        Studentarbetsmiljöombud (SAMO) - Jonathan Sundström
        Programråd för kandidatprogrammet - Ebba Johansson, Julia Ivarsson

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap