Studentgrupper

Vad är en studentgrupp?

Studentgruppen är den den del av studentkåren som arbetar närmast dig som student. Gruppens verksamhet kan handla om alltifrån utbildningsfrågor till det som brukar kallas för studiesocial verksamhet (d.v.s. fester, spel, pubar, idrottsföreningar, körverksamhet etc.). På naturvetarsektionen finns det en mängd olika studentgrupper fördelade på våra olika institutioner. Alla studenter är självklart välkomna att delta och engagera sig.

Vad arbetar en studentgrupp med?

Studentgruppen arbetar lokalt med program- och kursspecifika frågor gällande utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Kommer litteraturlistan ut i tid? Finns kursplanerna tillgängliga? Får jag mitt schema i tid? Rättas min tenta i tid? Det är några av de utbildningsrelaterade frågor som studentgruppen arbetar med. Flera studentgrupper bedriver även studiesocial verksamhet i form av pubar, filmkvällar, föreläsningar etc.

Hur gör man om man vill starta en studentgrupp ?

Kontakta naturvetarsektionens ordförande så får du reda på allt du behöver veta! Kontaktuppgifter finner du här!

 

 

Kontaktuppgifter och mer information om din studentgrupp hittar du i menyn till vänster

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap