Studentrepresentanter

”Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.”  - Högskoleförordningen Kap 3 § 9

Studentrepresentation är studentkårens viktigaste uppgift. Rätten för studenter att vara representerade när beslut tas som rör deras utbildning eller studiemiljö är lagstadgad och det är en rätt som vi tar på största allvar.

Göta studentkår har studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ vid Göteborgs universitets naturvetenskapliga fakultet. Det innebär att vi har rätt att föra din talan och rösta enligt dina intressen i frågor som rör allt från vilken litteratur som skall ingå i din nästa kurs till vem som skall bli universitetets nya rektor och allt däremellan. Tillsammans med våra studentgrupper, som jobbar lokalt vid varje institution, arbetar vi ständigt för att din utbildning ska hålla en hög kvalitet. Vi kvalitetssäkrar, kommer med förslag och säger ifrån när beslut riskerar att påverka våra studenter negativt.

Vill du bli studentrepresentant? Hör av dig till Naturvetarsektionens ordförande på natsek@gota.gu.se

Här nedan kan du se vem som representerar dig i olika organ på fakultets- och institutionsnivå. Vi försöker också hålla kontaktuppgifter uppdaterade så att du direkt skall kunna ta kontakt med den du söker. Om någon kontaktuppgift saknas är du välkommen att kontakta ordförande på natsek@gota.gu.se så hjälper vi dig!

Studentrepresentanter på fakultetsnivå

 

Fakultetsstyrelsen

  • Julia Cederbrant
  • Micaela Maurin

 

Forskningsberedningen

  • Vakant

 

Utbildningsberedningen

Felix Gustafsson

Ville Stålnacke

Julia Cederbrant (ersättare)

 

Forskarutbildningsberedningen

Tilda Karström Hettman

 

Samverkansberedningen

Vakant

 

Lärarförslagsnämnden

Vakant

 

Docenturnämnden

Annina Nyström

 

Dekans lednings- och prefektråd

Felix Gustafsson

 

Ledningens Beslutsmöte

Felix Gustafsson

 

Lokala Arbetsmiljökommiten

Jeanette Liao

 

Studerandehuvudarbetsmiljöombud (SHAMO)

Jeanette Liao

 

Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>