Politeia

Studentgrupp Politeia vänder sig till dig som studerar offentlig förvaltning. 

Politeia tillsätter tillsammans med Samhällsvetarsektionen studentrepresentanter i beredande och beslutande organ på institutionen Förvaltningshögskolan. Alla poster och institutionens organisation finns att titta på här.

Politeia arrangerar även varje termin en mottagning för alla nya studenter inom offentlig förvaltning. Denna innefattar allt från rundvandringar och lekar till sittningar och pubrundor.

För mer information om studentrepresentationen, mottagningen eller studentgruppens övriga verksamhet - kontakta politeia@gota.gu.se eller kolla in vår Facebook-sida. Om du har frågor om studiemiljön, kontkata ditt studentarbetsmiljöombud på samo.spa@gota.gu.se.

Se dokument nedan för mottagningsinformation HT17!

Kårföreningen Politeia´s styrelse 2017 - 2018

Ordförande: Sandra Magnusson
Kontakt: sandramagnussson@gmail.com
0738032245

Vice Ordförande tillika Polriks-representant: Marcus Nielsen
Kontakt: marcusnielsen1@gmail.com
0703988116

Kassör: Karl-Emil Sörensen (tillförordnad)
Kontakt: guskarleso@student.gu.se
0761746530

Styrelseledamot med Samverkansansvar: Sophie Halldén
Kontakt: sophieahallden@gmail.com
0707348144

Styrelseledamot med Samverkansansvar: Oskar Röström
Kontakt: gusrostos@student.gu.se
0723109603

Styrelseledamot med Studiesocialt ansvar: Angelica Olsson
Kontakt: gusolsane@student.gu.se
0723090076

Styrelseledamot med Studiesocialt ansvar: Matilda Svanberg ¨
Kontakt: gussvamaad@student.gu.se
0738045233

Styrelseledamot Utbildningsbevakning: Raymond Samo
Kontakt: Samo.raymond@gmail.com
0722034904

Styrelseledamot Intern samordning: Karl-Emil Sörensen
Kontakt: guskarleso@student.gu.se
0761746530

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>