Politeia

Studentgrupp Politeia vänder sig till dig som studerar offentlig förvaltning. 

Politeia tillsätter tillsammans med Samhällsvetarsektionen studentrepresentanter i beredande och beslutande organ på institutionen Förvaltningshögskolan. Alla poster och institutionens organisation finns att titta på här.

Politeia arrangerar även varje termin en mottagning för alla nya studenter inom offentlig förvaltning. Denna innefattar allt från rundvandringar och lekar till sittningar och pubrundor.

För mer information om studentrepresentationen, mottagningen eller studentgruppens övriga verksamhet - kontakta politeia@gota.gu.se eller kolla in vår Facebook-sida. Om du har frågor om studiemiljön, kontkata ditt studentarbetsmiljöombud på samo.spa@gota.gu.se.

 

Kårföreningen Politeia´s styrelse HT19

Ordförande: Claudia Wilkomm
Vice Ordförande: Ertan Kanthur

Kassör: Tim Josefsson
Studiesocialt ansvarig: David Olsson
Styrelseledamot: Ebba Hedrén
Styrelseledamot: Lilian Andersen
Styrelseledamot: Anastasia Saving
Styrelseledamot: Oscar Room
 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>