Politeia

Studentgrupp Politeia vänder sig till dig som studerar offentlig förvaltning. 

Politeia tillsätter tillsammans med Samhällsvetarsektionen studentrepresentanter i beredande och beslutande organ på institutionen Förvaltningshögskolan. Alla poster och institutionens organisation finns att titta på här.

Politeia arrangerar även varje termin en mottagning för alla nya studenter inom offentlig förvaltning. Denna innefattar allt från rundvandringar och lekar till sittningar och pubrundor.

För mer information om studentrepresentationen, mottagningen eller studentgruppens övriga verksamhet - kontakta politeia@gota.gu.se eller kolla in vår Facebook-sida. Om du har frågor om studiemiljön, kontkata ditt studentarbetsmiljöombud på samo.spa@gota.gu.se.

Se dokument nedan för mottagningsinformation HT17!

Kårföreningen Politeia´s styrelse 2017 - 2018

Ordförande: Sandra Magnusson
Kontakt: sandramagnussson@gmail.com
0738032245

Vice Ordförande tillika Polriks-representant: Marcus Nielsen
Kontakt: marcusnielsen1@gmail.com
0703988116

Kassör: Karl-Emil Sörensen (tillförordnad)
Kontakt: guskarleso@student.gu.se
0761746530

Styrelseledamot med Samverkansansvar: Sophie Halldén
Kontakt: sophieahallden@gmail.com
0707348144

Styrelseledamot med Samverkansansvar: Oskar Röström
Kontakt: gusrostos@student.gu.se
0723109603

Styrelseledamot med Studiesocialt ansvar: Angelica Olsson
Kontakt: gusolsane@student.gu.se
0723090076

Styrelseledamot med Studiesocialt ansvar: Matilda Svanberg ¨
Kontakt: gussvamaad@student.gu.se
0738045233

Styrelseledamot Utbildningsbevakning: Raymond Samo
Kontakt: Samo.raymond@gmail.com
0722034904

Styrelseledamot Intern samordning: Karl-Emil Sörensen
Kontakt: guskarleso@student.gu.se
0761746530

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap