SAMband

SAMband är ett samarbetsprojekt i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor mellan tre studentorganisationer; Göta studentkårs samhällsvetarsektion (Göteborgs universitet), Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet.

SAMband startades hösten 2013. Exempel på saker som diskuetrats är arbetsmarknadsdagar, studentrepresentater och hur vi kan framhäva samhällsvetares kompetenser. Allt för att göra din studietidietid bättre och övergång till arbetsmarknaden lättare! 

 

SAMband is a collaborative project beween Göta students' unions social sciences section, the Social Sciences Student Union at Lund University and the Student Union for Educational Sciences and Faculty for Arts & Sciences at Linköping University. SAMband started in the fall of 2013. Examples of subejcts that have been discussed is labour market days, student representatives and how we can emphasize the abilities of a social scientist. All to make your time at the university better and your transition to the labour market easier!  

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap