Social Science Environment Student Association - SSESA

Social Science Environment Student Association (SSESA) 

SWE: Social Science Environment Student Association (SSESA) är kårföreningen för dig som, utöver dina studier, har ett intresse för hållbar utveckling. Vi vill förena studierna på Campus Haga med föreläsningar, event, resor, aktiviteter etc. som rör hållbarhet på alla dess plan: ekologiska, ekonomiska och sociala. Vi på SSESA är övertygade om att hållbar utveckling är relevant för alla studieprogram. SSESA välkomnar dig som student att vara med och bygga bryggan mellan studier och hållbar utveckling.

ENG: Social Science Environment Student Association (SSESA) is the student union group for those of you who, besides their studies, has an interest in sustainable development. Our aim is to conjoin the studies at Campus Haga with lectures, events, travels, activities etc. which concern sustainablity on all levels: environmental, economic, and social. We at SSESA are convinced that sustainable development is relevant for all study programmes. SSESA welcomes you as a student to join us in building the bridge between studies and sustainable development.

Styrelsemedlemmar/Board members - 2017-2018:

Chairperson & Treasurer: Sandra Alm 
Vice Chairperson: Olivia Andrén 
PR manager: Simon Källman
PR vice manager: Linnéa Ljungblad
Member: Inanç Zeytinci

We are looking for additional board members, so feel free to contact us if you are interested.

Kontaktinformation/Contact information:
E-mail: ssesa@gota.gu.se

Facebook: SSESAgbg

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>