Socialpatrullen

Socialpatrullen är socionomernas studentgrupp på GU och består av följande medlemmar:

Ordförande: Oliwer Falk
Vice Ordförande/sekreterare: Emma Lindberg
Kassör: Filip Clarin
Medieansvarig: David Hernqvist, Katarina Gutic
Eventansvarig: Erica Johansson, Frida Roos, Ida Gyllenswärd
Patrullkompis: Josefine Larsson, Linda Wilén, Sofie Karlsson, Katarina Gutic
Patrullspöken: Viktor Hansson, Ella Wåhlin, Sara Hrnic
Studentrepresentant: Oliwer Falk, Jordan Boekholt, Mathilda Johansson, Ida Gyllenswärd, Filip Clarin.

Till våra uppgifter/visioner hör:
Anordna mottagningen för nyblivna socionomstudenter
Anordna event för ett roligare studentliv
Samordna utbildningsbevakning av socionomprogrammet på GU
Verka för gemenskap och trygghet för alla socionomstudenter!

Vill du veta mera? Vill du kanske engagera dig och bli en del av oss? Hör av dig till:

Mail: socialpatrullen@gota.gu.se

Facebook: socialpatrullen

Instagram: @socialpatrullen

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>