Studentgrupp Europa

[For english, see below]

Studentgrupp Europa är studentgruppen för alla som läser program eller kurser vid Centrum för Europastudier vid Göteborgs universitet. Vi är en del av Göta studentkår, och utser på kårens uppdrag studentrepresentanter till poster som ska fyllas av studenter vid CES. På så vis driver vi studenternas intressen gentemot lärare, CES och andra om sådant som påverkar vår utbildning. Se mer om institutionens organisation och vilka studentrepresentantsposter som finns här.

 

Studentgruppen ordnar även studiesociala arrangemang, såsom fester, resor, sport- och friluftsaktiviteter. Det är alltid något nytt på gång. Om du själv känner att du vill ordna något, antingen för alla vid CES, eller för din årskurs eller ditt program hjälper vi gärna till. Genom oss kan du äska pengar eller boka lokaler. Du kan också ta hjälp av den erfarenhet som vi aktiva i studentgruppen har.

Vi har studentgruppsmöten ungefär en gång i månaden. Där diskuteras allt som händer som har att göra med studenter vid CES. För att veta när nästa möte kommer att hållas besök vår Facebook-grupp. Där kan du även hitta annan information och hålla kontakt med andra CES-studenter. https://www.facebook.com/groups/143196205714225/ .

Ordförande är Tove Artonius

För att komma i kontakt med studentgruppen, kontakta ordförande Tove Artonius på studentgruppeuropa@gota.gu.se.

ENGLISH

Studentgrupp Europa

This is the student group for students at the Centre for European Studies (CES) at the University of Gothenburg. We are a part of Göta student union, and on behalf of the student union, we appoint representatives to posts which are supposed to be occupied by a student at CES. Those representatives are our foremost way of being able to communicate with and affect our teachers, CES and others about things related to our education.

The student group also arranges social events for student, such as parties, trips or sport events. There are always things being planned. If you yourself would like to arrange something, either for all students at CES, for your programme or your year, we are happy to help. Through us, you will be able to book places or apply for money. You can also use the experience of the active students within the student group.

We have student group meetings about once a month, in which we discuss everything which is happening that has to do with students at CES. To find out when the next meeting will be held, visit our Facebook group. In the group you will also find other information and come in contact with other students at CES: https://www.facebook.com/groups/143196205714225/.

The 2017/18 president is Tove Artonius

To contact the student group, please contact president Anton Prang at studentgruppeuropa@gota.gu.se.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>