Studentgrupper, Sexmästerier och Kårföreningar

Student- eller doktorandgruppen är den del av studentkåren som arbetar närmast dig som student/doktorand. Gruppens verksamhet kan handla om alltifrån utbildningsfrågor till att ordna sociala aktiviteter (exempelvis fester, spel, pubar, idrottsföreningar och körverksamhet). På Samhällsvetarsektionen finns det en mängd olika studentgrupper fördelade på våra olika institutioner. Du hittar dem i menyn till vänster. Saknar du en studentgrupp för det du studerar? Vi hjälper dig gärna med att starta upp en. Alla är självklart välkomna att delta och engagera sig.

 

Vad arbetar en studentgrupp med?

Studentgruppen arbetar lokalt med program- och kursspecifika frågor gällande utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet. Kommer litteraturlistan ut i tid? Finns kursplanerna tillgängliga? Får jag mitt schema i tid? Rättas min tenta i tid? Det är några av de utbildningsrelaterade frågor som studentgruppen arbetar med. Flera studentgrupper bedriver även studiesocial verksamhet i form av pubar, filmkvällar, föreläsningar etc.

Vilka studentgrupper finns på samhällsvetarsektionen?

De allra flesta olika program och institutioner har sin egen studentgrupp som diskuterar frågor som rör just den utbildningen. I menyn till vänster hittar du mer info om våra olika grupper.  

Hur gör man om man vill starta en studentgrupp?

Kontakta oss på Samhällsvetarsektionen, så berättar de allt du behöver veta! Kontaktuppgifter finner du här. Du ska också fylla i en studentgruppsblankett, som du hittar här nedan. En sådan blankett ska fyllas i varje gång ordförande ellr kassör byts ut.

Vad är en kårförening? 

En kårförening ägnar sig åt en specifik aktivitet. Det kan vara anordna fester, diskutera politik eller lära sig mer om ett specifikt ämne. Vissa av studentgrupperna är  även kårföreningar. 

Vad är ett sexmästeri? 

Ett sexmästeri är en kårförening som anordnar sociala aktiviteter. Byrå 6 är samhällsvetarsektionens stora sexmästeri. Dessa kan även kännas igen på sina svarta ovveraller. 

 

 

 

Relevanta Dokument

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap