Studentrepresentation

”Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.”  - Högskoleförordningen Kap 3 § 9

Studentrepresentation är studentkårens viktigaste uppgift. Rätten för studenter att vara representerade när beslut tas som rör deras utbildning eller studiemiljö är lagstadgad och det är en rätt som vi tar på största allvar.

Göta studentkår Samhällsvetarsektionen har studentrepresentanter i alla beredande och beslutande organ vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Det innebär att vi har rätt att föra din talan och rösta enligt dina intressen i frågor som rör allt från vilken litteratur som skall ingå i din nästa kurs till vem som skall bli universitetets nya rektor och allt däremellan. Tillsammans med våra studentgrupper, som jobbar lokalt vid varje institution, arbetar vi ständigt för att din utbildning ska hålla en hög kvalitet. Vi kvalitetssäkrar, kommer med förslag och säger ifrån när beslut riskerar att påverka våra studenter negativt.

Vill du bli studentrepresentant? Hör av dig till Samhällsvetarsektionens ordförande på samsek@gota.gu.se!

Här nedan kan du se vem som representerar dig i olika organ på fakultets- och institutionsnivå. Vi försöker också hålla kontaktuppgifter uppdaterade så att du direkt skall kunna ta kontakt med den du söker. Om någon kontaktuppgift saknas är du välkommen att kontakta ordförande på samsek@gota.gu.se så hjälper vi dig!

Hoppa direkt till: Fakultetsövergripande | Förvaltningshögskolan | Institutionen för Globala Studier | Institutionen för social arbete | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap | Institutionen för journalistik, medier och kommunikation | Psykologiska institutionen | Statsvetenskapliga institutionen

Studentrepresentanter på fakultetsnivå

Fakultetsstyrelsen

 • Elin Gunnarsson, ordförande Samhällsvetarsektionen
 • Patrik Andersson, vice ordförande Samhällsvetarsektionen
 • Andreas Lundstedt, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

Prefektrådet

 • Elin Gunnarsson, ordförande Samhällsvetarsektionen

 • Patrik Andersson, vice ordförande Samhällsvetarsektionen
 • Moa Frödin Gruneau, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

AU - Arbetsutskottet

 • Elin Gunnarsson, ordförande Samhällsvetarsektionen

 • Andreas Lundstedt, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

BFU - Beredningen för utbildning på grund- och avancerad nivå

 • Kenny Sahlsten, styrelseledamot Samhällsvetarsektionen

 • Catrin Josefsson, styrelseledamot Samhällsvetarsektionen

BFF - Beredningen för forskning och utbildning på forskarnvå

 • Jane Pettersson, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

 • Hannes Haglöf, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

LAMK - Lokala arbetsmiljökommittén

 • Rasmus Andréasson, styrelseledamot Samhällsvetarsektionen

 • Robin Jonsson, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

Lokalkommittén 

 • Rasmus Andréasson, styrelseledamot Samhällsvetarsektionen

 • Robin Jonsson, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

LFN- Lärarförslagsnämnden

 • Henrik Moldén

 • Malin Joleby, Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd

Studentrepresentanter på institutionsnivå

Förvaltningshögskolan

Institutionsråd (IR)

 • Angelica Olsson

 • Matilda Svanberg

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) och representant i arbetsmiljögrupp

Miljö- och hållbarhetsgrupp

 • Raymond Samo

Rådet för forskning och forskarutbildning

 • Doktorand

IGS - Institutionen för Globala Studier

Institutionsrådet (IR)

 • Louise Carlsson

Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (GAN)

 • Kajsa Moberg

Program board IGS

Kandidatprogrammet

 • Nikol Kanavakis

Masterprogrammet

 • Cressida de Witte

 • Anna Postovoitova

 • Rebecca Paul

 • Veronica Kecki

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

 • Doktorand

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) och representant i Arbetsmiljö- och likabehandlingsgrupp (ALG)

Institutionen för Socialt arbete

Institutionsråd (IR)

 • Mathilda Johansson

 • Josefine Larsson

Utbildningskommittén (UK)

 • Filip Clarin

 • Oliwer Falk

Plankonferens

 • Mathilda Johansson

Forskarutbildningskommittén (FUK)

 • Doktorand

Forskningskommittén (FK)

 • Doktorand

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) och representant i arbetsmiljögrupp

 • Ida Gyllenswärd

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Institutionsråd (IR)

 • Ellen Broomé

Kursplanegruppen

 • Ellen Broomé

Forskarutbildningsrådet (FUR)

 • Doktorand

Programnämnd för Master's Programme in Strategic Human Resource Management and Labour Relations

 • Styliani Smpokou

Programnämnden för personalvetarprogrammet (P-nämnd)

 • Vakant, år 1

 • Henrik Olsson

 • Kristin Ödlund

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) och representant i arbetsmiljögrupp

JMG - Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Institutionsrådet

 • Anna Mases

Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

Anna Mases, samo.jmg@gota.gu.se

Psykologiska institutionen

Institutionsrådet

 • Britta Eklöf

 • Kenny Sahlsten

 • Emma Henning

Beredningsgruppen för psykologprogrammet

 • Andreas Bygdell

 • Kevin Thylin

Beredningsgruppen för fristående kurser

 • Vakant

Forskarutbildningsberedningen (FUB)

 • Doktorand

Programnämnd för psykoterapeutprogrammet

 • Vakant

Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

 • Johanna Ärlemalm

Statsvetenskapliga institutionen

Institutionsrådet (IR)

 • Stina Östrand

Statsvetenskapliga programrådet

Kandidatprogrammet

 • Julia Göransson-Lund

 • Lucas Fritzon

 • Jonna Segerberg

 • Ken Mogekwu

 • Julle Sandberg

 • Linn Edvardsson

Masterprogrammet

 • Alma Basha

 • Erica Malmenskog

 • Felix Andersson

 • Astrid Jakobsson van Stam

 • Jakob Ahlbom

Programnämnden för Europakunskap

 • Mirjam Vallström

 • Julia Johansson

 • Maria Chiara Foramitti

 • Ebba Wall

Programråd - IAGG

 • Sara Anderson

 • Maria Heinemann

Studentarbetsmiljöombud (SAMO) och representant i arbetsmiljögrupp

 • Simon Schönbeck

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>