Styrelsemötesprotokoll 2018/19

Här hittar du styrelsemötesprotokoll från verksamhtsåret 2018/19. Påskrivna protokoll finns på Samhällsvetarsektionens kontor, Sprängkullsgatan 19.

Here are the board meeting minutes from the 2018/19 year of operations. Signed minutes can be found at the Social Sciences Section's office, Spängkullsgatan 19. They are in Swedish.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>