Styrelsemötesprotokoll 2019/20

Här hittar du styrelsemötesprotokoll från verksamhtsåret 2019/20. Påskrivna protokoll finns på Samhällsvetarsektionens kontor, Sprängkullsgatan 19.

 

Here are the board meeting minutes from the 2019/20 year of operations. Signed minutes can be found at the Social Sciences Section's office, Spängkullsgatan 19. They are in Swedish.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>