Styrelsemötesprotokoll från verksamhetsåret 2015/16

Här hittar du styrelsemötesprotokoll från verksamhtsåret 2015/16. Påskrivna porokoll finns på Samhällsvetarsektionens kontor, Sprängkullsgatan 19.

 

Here are the board meeting minutes from the 2015/16 year of operations. Signed minutes can be found at the Social Sciences Section's office, Spängkullsgatan 19. They are in Swedish.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>