Styrelsen

Under jubileumsåret 2019/2020 består Samhällsvetarsektionens styrelse av följande:

  • Ludvig A. Hjelm, ordförande.
  • Victoria Sandberg, vice ordförande
  • Kenny Sahlstedt, utbildningsbevakning
  • Lucas Fischer Madsen, universitetesbiblioteket 
  • Arvid Danielsson, arbetsmarknadsansvarig
  • Maja Hennix, PinSAM - studiesocial och medlemsrekryterande verksamhet
  • Anna Saltvedt Stranne, PinSAM - studiesocial och medlemsrekryterande verksamhet
  • Patrik Andersson, ledamot
  • Kajsa Moberg, ledamot

Styrelsedokument

Nedan kan du läsa protokoll från tidigare styrelsemöten.

Verksamhetsår

2014/2015
2015/2016
2017/2018
2018/2019
2019/2020

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>