Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

Du som ansöker om detta stipendium skall studera vid något av följande program vid utbildningsvetenskapliga fakulteten: 

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet; inriktning Fritidshem, F-3 eller 4-6
 • Ämneslärarprogrammet; inriktning 7-9
 • KPU, ULV eller VAL med inriktning fritidshem och/eller grundskola

För att vara behörig ska du som ansöker ha studerat samt fått godkänt på minst 30 högskolepoäng inom programmet. Samt ska studentens totala bruttoinkomst inte överstiga 180.000 kronor under förgående år. 

Stipendium som kan erhållas utgår ifrån grundsumman 15.000 kronor.
Som student vid Göteborgs universitet finns möjlighet att tillbringa en del av utbildningen utomlands,
antingen som utbytesstudent, som praktikant eller genom att läsa sommarkurser. Det finns även möjlighet att
studera på egen hand utanför utbytesavtalen. I syfte att främja internationalisering får studenter som ansöker
om stipendium tillägg på 7.000 kronor om studenten kan visa intyg på studier utomlands.

 

Du kan max få erhålla detta stipendie två gånger. 

I din ansökan ska du bifoga:

 • Ansökan
   
 • Personbevis för stipendium (inte ett vanligt personbevis). Personbeviset får du från Skatteverket (http://www.skatteverket.se).
   
 • Utdrag från Ladok. Utdragen från Ladok gör du själv via ditt studentkonto. Om du inte har tillgång till internet, kan studerandeservice hjälpa dig. Det är resultat- och registreringsintyg som du ska kunna uppvisa i din ansökan.
   
 • Kopia på den senast tillgängliga inkomstdeklarationen, skattebesked eller motsvarande1.. Dessa finner du på Skatteverkets hemsida (http://www.skatteverket.se) eller via ett av Skatteverkets kontor.
 • Observera att om någon av ovanstående saknas, behandlas inte din ansökan.
 • Intyg vid behov 

Ansökan skickas till utsek@gota.gu.se med bifogad information, skriv ”Ansökan minnesfonden” i ämnesraden eller till Göta Studentkår, Box 300, 405 30 Göteborg.

Se bifogat dokument för all information

Sista ansökningsdag är 2019-09-16

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>