Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

Ansökan till Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond, för dig som läser på förskollärarprogrammet, grundskollärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 eller 4-6 samt dig som läser vid ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9

Du som ansöker om detta stipendium skall studera vid något av följande program vid utbildningsvetenskapliga fakulteten: Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet, med inriktning Fritidshem, F-3 eller 4-6 Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9

För att vara behörig ska du som ansöker ha studerat samt fått godkänt på minst 30 högskolepoäng inom programmet.

I din ansökan ska du bifoga:

  • Ansökan

  • Personbevis för stipendium (inte ett vanligt personbevis). Personbeviset får du från Skatteverket (http://www.skatteverket.se).
  • Utdrag från Ladok. Utdragen från Ladok gör du själv via ditt studentkonto. Om du inte har tillgång till internet, kan studerandeservice hjälpa dig. Det är resultat- och registreringsintyg som du ska kunna uppvisa i din ansökan.
  • Kopia på den senast tillgängliga inkomstdeklarationen, skattebesked eller motsvarande1.. Dessa finner du på Skatteverkets hemsida (http://www.skatteverket.se) eller via ett av Skatteverkets kontor.

Observera att om någon av ovanstående saknas, behandlas inte din ansökan.

Ansökan skickas till utsek@gota.gu.se med bifogad information, skriv ”Ansökan minnesfonden” i ämnesraden eller till Göta Studentkår, Box 300, 405 30 Göteborg.

Se bifogat dokument för all information

Sista ansökningsdag är 2018-02-02

 

 

OBS! Du som redan skickat in en ansökan behöver inte skicka in igen.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap