Studentgrupper och Kårföreningar

Att gå med i en kårförening är ett utmärkt sätt att lära känna likasinnde studenter.

Vi har föreningar som sysslar med allt från fester till politik.

Starta en studentgrupp!

En studentgrupp är den del av studentkåren som arbetar närmast dig som student. Gruppens verksamhet kan handla om allt från utbildningsfrågor till studiesocial verksamhet.

Studiesocial verksamhet kan syfta till exempelvis fester, spel, pubar, idrott, kulturverksamhet etc.

Studentgrupper arbetar lokalt med program- och kursspecifika frågor gällande utbildningsbevakning och/eller studiesocial verksamhet. Kommer litteraturlistan ut i tid? Finns kursplanerna tillgängliga? Får man ändra hur som helst i schemat? Det finns utrymme för det mesta inom en studentgrupp, och dessutom kan ni få verksamhetsbidrag på upp till 1000 kr per termin. Vill du starta en studentgrupp är det bara att dra ihop ett gäng kompisar och kontakta oss på utsek@gota.gu.se så hjälper vi dig!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap