Studentgrupper och Kårföreningar

Att gå med i en kårförening är ett utmärkt sätt att lära känna likasinnde studenter.

Vi har föreningar som sysslar med allt från fester till politik.

Studentföreningar på utbildningsvetenskapliga sektionen ht-19

P6- https://www.sexmasteriet.com https://www.facebook.com/Pedagogsexmasteriet/

Lol6- https://lol6site.wordpress.com/om/https://www.facebook.com/LoL6GBG/

Bunkern Brädspelare- https://www.facebook.com/bunkerns.bradspelare/

Feministiska lärarstudenter- https://www.facebook.com/femlarGBG/

Pedagogen Students for Sustainability- https://www.facebook.com/pedagogensustainabilitygroup/

 

Starta en studentgrupp!

En studentgrupp är den del av studentkåren som arbetar närmast dig som student. Gruppens verksamhet kan handla om allt från utbildningsfrågor till studiesocial verksamhet.

Studiesocial verksamhet kan syfta till exempelvis fester, spel, pubar, idrott, kulturverksamhet etc.

Studentgrupper arbetar lokalt med program- och kursspecifika frågor gällande utbildningsbevakning och/eller studiesocial verksamhet. Kommer litteraturlistan ut i tid? Finns kursplanerna tillgängliga? Får man ändra hur som helst i schemat? Det finns utrymme för det mesta inom en studentgrupp, och dessutom kan ni få verksamhetsbidrag på upp till 1000 kr per termin. Vill du starta en studentgrupp är det bara att dra ihop ett gäng kompisar och kontakta oss på utsek@gota.gu.se så hjälper vi dig!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>