Studenthälsa

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig att känna till under din studietid.

GUS Student- och doktorandombud

Om du som student eller doktorand stött på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta Göteborgs universitets studentkårers studentombud.

Läs- och skrivstöd

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Läs mer om hur universitetet kan hjälpa dig!

Akademihälsan

Har du ångest över dina studier eller andra krämpor och besvär som hindrar dig att fullfölja dina studier till 100 %? Läs mer om Akademihälsan, studenternas egen vårdecentral / "företagshälsovård" som startats på initiativ av studentkårerna i Göteborg.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>