Studentjuristerna

GFS Studentjurister

Vad ska finnas med i ett andrahandskontrakt? Vilka skyldigheter har min arbetsgivare? Vilka regler finns kring samboskap?

Till studentjuristernas mottagning kan du som är medlem vända dig med alla typer av juridiska problem och få gratis rådgivning. Studentjuristerna läser sista året på juristlinjen.

Studentjuristerna har drop-in på onsdagar kl. 16-18 på Vasagatan 1, Handelshögskolan. Se Facebook för information om lokal, eller besök HHGS kårexpedition. Skicka gärna ditt ärende på mejl i förväg!
E-post: studentjuristerna@hhgs.se

Studentjuristerna har tystnadsplikt. Kom ihåg att ta med alla handlingar som rör ditt ärende samt kårlegitimation.

Läs mer på GFS hemsida >>

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>