Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

En tydlig arbetslivsanknytning är av stor vikt för att alla studenter ska vara väl förberedda inför arbetslivet.

Göteborgs universitet har ansvar för att samtliga utbildningsprogram har en tydlig arbetslivsanknytning och ska verka för en bred samverkan med det omgivande samhället för att öka relevansen i utbildningarna. Att skaffa sig kontakter tidigt under studietiden öka möjligheterna för dig som student att få ett jobb efter studierna, därför arbetar Göta studentkår med olika arbetsmarknadsrelaterade evenemang såsom mässor, föreläsningar och andra spännande aktiviteter för att du ska få ett försprång ut på arbetsmarknaden.

 

Läs mer om hur vi jobbar med arbetsmarknad för studenter och framtida arbetsgivare.

För studenter

Göta studentkårs arbetsmarknad

Göta studentkårs arbetsmarknad består av en central arbetsmarknadsansvarig och fem styrelseledamöter med arbetsmarknadsansvar på respektive fakultet som arbetar för att du under din studietid ska komma i kontakt med arbetslivet innan avslutade studier. Tillsammans utgör de Arbetsmarknadsrådet.

Louise Källström

Arbetsmarknadsansvarig Göta studentkår

072 235 38 18
arbetsmarknad (a) gota.gu.se
Annika Gren

Utbildningsvetenskapliga sektionen

Claudia Willkomm

Samhällsvetarsektionen

Elin Hammar

Humanistsektionen

Michaela Andersson

Humanistsektionen

Hector Lyngfelt

IT-sektionen

Är du student och intresserad av arbetsmarknadsuppdraget? Hör av dig till din sektionsordförande. Kontaktuppgifter till respektive sektion hittar du under fliken sektioner i menyn.

Vad kan jag göra som student?

Delta i event!

Till dig som student erbjuder vi en mängd olika aktiviteter som lunchföreläsningar, kreativa workshops och spännande mässor. Vi arbetar både för att anordna sektionsspecifika event, som är närmare kopplade till just din utbildning, men också mer centrala event som alla studenter kan dra nytta av. Håll utkik på våra sociala medier kanaler och hemsidan för mer information om vilka event som är aktuella just nu.

Gör din röst hörd!

Arbetet kring arbetsmarknad finns till för dig som student. Vi har som vision att skapa en mötesplats för dig som student tillsammans med företag i kreativa olika arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter. Dessutom är vårt mål att innehållet i aktiviteterna ska vara relevant, komplementerande till din utbildning och din framtid på arbetsmarknaden. Därför uppskattar vi alla tips du har om vad som är relevant för just din utbildning.

Engagera dig!

Du som student har också möjlighet att arbeta med arbetsmarknaden. Om du är intresserad finns det flera olika vägar att gå.

Du kan:
  • Starta upp arbetsmarknadsevent och driva dessa, antingen själv eller med din sektionsstyrelse. 
  • Bli en del av Inspire som planerar Götas arbetsmarknadsmässa (läs mer om Inspire längre ner på sidan!).
  • Söka till sektionsledamot med ansvar för arbetsmarknad på din sektion eller söka till arbetsmarknadsansvarig i Götas centrala organisation.

Om du är intresserad av att arbeta med arbetsmarknadsfrågor kan du alltid kontakta oss så diskuterar vi närmare hur du kan gå till väga.

Inspire är Göta studentkårs arbetsmarknadsmässa, en mässa skapad av studenter för studenter och företag. Mässan arrangeras varje vår och riktar sig mot nya- likaväl som sista års studenter. Inspire ger dig den unika möjligheten att direkt nätverka och få kontakt med din framtida arbetsplats.

För att få mer information om hur du deltar eller engagerar dig i arbetsmarknadsmässan, vänligen besök Inspires hemsida.

Kontaktinformation

Har du frågor kring arbetsmarknaden? Då kan du kontakta oss eller din sektionsordförande.

Mejl: arbetsmarknad (a) gota.gu.se

För företag och arbetsgivare

Göta studentkår representerar över 25 000 studenter på fem av åtta fakulteter vid Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga, naturvetenskapliga, humanistiska samt IT-fakulteten.

Sedan Göta studentkår bildades 2010 har organisationen ingått många olika samarbeten med företag, leverantörer, organisationer och arbetsgivare av olika slag. Du som företag har en unik möjlighet att marknadsföra dig som en attraktiv och relevant arbetsgivare till morgondagens arbetstagare, antingen till en specifik målgrupp på en fakultet eller mer övergripande mot studenter. Med vår expertis och kunskap erbjuder vi dig möjligheten att tillsammans skapa arbetsmarknadsaktiviteter.

Vid förfrågningar om samarbeten kontakta: samarbeten (a) gota.gu.se så berättar vi mer.

Som studentkår är vi specialister på studenter och deras behov, vilket ligger till grund för alla arbetsmarknadsaktiviteter vi gör. Att samarbeta med Göta studentkår ger dig möjligheten att på ett relevant och aktuellt sätt nå ut till din målgrupp och skapa en plattform för värdefullt nätverkande.
Nedan ser du vilka aktiviteter vi erbjuder.
Föreläsning

Du som företag får möjlighet att hålla en föreläsning i olika uppskattade koncept som frukost, lunch eller after work aktiviteter. Det är ett perfekt tillfälle att på ett avslappnat sätt visa er kompetens i en naturlig miljö och integrera med studenterna.

Workshop

En workshop är ett interaktivt event där studenterna får arbeta med övningar och lösa ett case/problem kopplat till din verksamhet.

Designed market space

Även kallat infobord. Som företag får du en yta på fakulteten under en bestämd tidsperiod. Här har du möjlighet att prata med studenter, distribuera information och produkter samt visa upp dig som företag direkt på plats.

Inspark

Varje år välkomnar vi tusentals nya studenter med fester, pubrundor, stadsvandringar, sittningar, grillkvällar, filmvisningar och mycket mer. Vi erbjuder möjlighet att sponsra insparken eller medarrangera specifika aktiviteter.

Alumni

Vi tror på utbyte av kunskap mellan examinerade studenter, nya studenter och företag där du som företag kan erbjuda mentorskap och coachning till studenter.

Digital kampanj

Vi skapar gärna mervärde utöver specifika arbetsmarknadsaktiviteter och erbjuder därför dig som företag möjlighet att på ett samtida sätt integrera och aktivera studenter med digitala kampanjer. Tillsammans med våra sociala medier och verktyg har du möjligheten att nå ut till en specifik målgrupp under en längre period.

Customize e najs

Göta studentkår kan i dialog med dig som företag skräddarsy en aktivitet i kombination av ett eller fler alternativ ovan utefter önskemål.

Inspire är Göta studentkårs arbetsmarknadsmässa, en mässa skapad av studenter för studenter och företag. Mässan arrangeras varje vår och riktar sig mot nya, likväl som sista års studenter. Som företag får du den unika möjligheten att direkt nätverka och komma i kontakt med studenter.

Är du intresserad att rekrytera? Dela med dig av era trainee program eller sommar, ex- och arbetsmöjligheter? Inspire är den perfekta mötesplatsen och tillfället för dig!

För att få mer information om hur du deltar i arbetsmarknadsmässan, kontakta business.inspire (a) gota.gu.se (endast tillgänglig perioden januari-mars) eller arbetsmarknad (a) gota.gu.se.