Hoppa till huvudinnehåll

Akademiska kören

Akademiska Kören (AK) bildades 1919 vid Studentkåren vid dåvarande Göteborgs Högskola. Kören har sedan under alla år varit en typisk studentsångförening (jämför Lunds Studentsångförening eller Stockholms Studentsångare) med såväl studenter som lärare och andra akademiker. Antalet sångare har varierat genom åren, inte minst under beredskapsåren blev det svårt att upprätthålla den ordinarie verksamheten. Under de senaste decennierna har vi varit ca 40 aktiva sångare. 

Akademiska Kören har framträtt och underhållit vid Högskolans, senare Göteborgs universitets, högtider, invigningar och promotioner, vid studenternas Valborgsfirande med mösspåtagning i Trädgårdsföreningen, och tidigare vid Gustaf Adolfsfiranden, under de 100 åren. Vi har också givit ett stort antal offentliga konserter i Göteborg samt i ett flertal västsvenska orter, många gånger tillsammans med Göteborgs andra manskörer (Chalmers manskör, Par Bricole m.fl.).

Repertoaren har till stora delar utgjorts av traditionella nordiska manskörssånger. Men vi har också vinnlagt oss om att pröva nyskriven musik - både svensk och internationell. Ett antal sånger har dessutom komponerats direkt för kören. Vi har genom åren även deltagit i internationella tävlingar, medverkat i stora körsammanhang och gjort otaliga sångarresor runt om i Europa.

Dirigenten är förstås en nyckelperson. Akademiska kören har haft glädjen av att sjunga under flera framstående dirigenter som med sina krav på hög kvalitet och musikaliska utblick inspirerat och utvecklat sångarna. Exempel på dessa är Tor Mann, från dåvarande Göteborgs Konsertförening, som var knuten till kören under 1920 - 1930-talen, Gunnar Eriksson, en av Västsveriges mest namnkunniga körledare, under tidigt 70-tal, Daniel Helldén, kompositör, körpedagog och dirigent, under 80-talet, m.fl. 

Ett särskilt nordiskt samarbete med de akademiska manskörerna i våra vänorter Bergen, Åbo och Århus etablerades efter kriget. Tillsammans har vi sjungit samman i ett antal ”sångarstämmor” under de gångna åren. I samband med 100-årsjubileet 2019 besökte dessa ”broderkörer” Göteborg och förgyllde firandet för både sångarna och vår trogna publik.

Vi har som mål att vara omkring 40 aktiva sångare, 10 i varje stämma (1:e bas, 2:e bas 1:e tenor, 2:e tenor). Sångare till alla stämmor är välkomna. Varje termin har vi en större vårkonsert kring Valborg och julkonsert i början av december.

Läs mer på akgoteborg.se

akademiska kören