Hoppa till huvudinnehåll

SG Europa

Studentgrupp Europa är studentgruppen för alla som läser program eller kurser vid Centrum för Europastudier vid Göteborgs Universitet. Vi är en del av Göta studentkårs samhällsvetarsektion och utser på kårens uppdrag studentrepresentanter till poster som ska fyllas av studenter vid Centrum för Europastudier. Vi driver på så sätt studenternas intressen inom utbildningen gentemot personal och organisation vid Centrum för Europastudier. 

Studentgrupp Europa ordnar dessutom studiesociala evenemang. Det kan till exempel vara resor, sport- och friluftsaktiviteter, fester och arbetsmarknadsrelaterade arrangemang. Det finns alltid något nytt och spännande på gång. Om du själv känner dig manad att anordna någonting, antingen för hela Centrum för Europastudier eller bara för din årskurs eller program, tveka inte på att höra av dig! Vi hjälper gärna till. Genom oss kan du äska pengar, boka lokaler, nå ut via social media m.m. Dessutom kan du ta hjälp av den erfarenhet som de aktiva i SG Europa har. 

Vi har studentgruppsmöten ungefär en gång i månaden. Där diskuteras allt som händer och påverkar studenterna vid Centrum för Europastudier just nu. För att ta reda på när nästa möte kommer att hållas - besök vår Facebook-sida. Där kan du även hitta annan information om vad som är på gång och dessutom få kontakt med andra studenter vid Centrum för Europastudier.  

Styrelseledamöter 22/23:

Ordförande - Agnes Nyberg

Vice-ordförande - Emanuel Magnil

Ekonomiansvarig - Filippa Lundgren

Studiesocialt ansvariga - Sindra Berndt & David Nilsson

Kommunikatör - Hannah Andersson

sg europa captain europe