Hoppa till huvudinnehåll
Svartvitt foto på Hillbert

SG Fysik

Studentgruppen för Fysik, SG fysik, är en del av naturvetarsektionen på Göta studentkår och representerar de studenter som går Fysikprogrammet och Sjukhusfysikprogrammet vid Göteborgs Universitet. 

De jobbar med att underlätta och förbättra studiemiljön för studenterna. Där hittar ni fysikstudenter i olika årskullar som ni kan fråga om hjälp, kurslitteratur eller liknande. SG fysik håller även i räknestugor och ger tips om stipendier och annan studiesocial information. 

Gruppen har möte varje onsdag klockan 12:00. De strävar efter att hålla en öppen dialog mellan studenter och fysikinstitutionen. Alla som är intresserade av att bara sitta med på ett möte eller eventuellt engagera sig är välkomna. Idéer eller frågor får ni gärna maila till gruppen på sgfysik@gmail.com.