Hoppa till huvudinnehåll
Bild på SG Krom från 2022

SG KRoM

Studentgruppen för Kemi, Receptarie och Molekylärbiologi (SG KRoM) är en förening under Göta studentkår som arbetar för att stödja studier och studentlivet vid institutionen för Kemi och Molekylärbiologi. Vi är bland annat representerade vid institutionsstyrelsen och programråden. Vi som sitter i styrelsen är studenter och det är vi som för er talan gentemot institutionen och universitetet. Alla som studerar vid institutionen har automatisk medlemskap och är välkomna på studentgruppens möten som ofta hålls oregelbundet några gånger i månaden.

Att engagera sig i studentgruppen är en värdefull merit och även ett sätt att bygga kontakter med studenter från olika årskurser, lärare och näringslivet. Är du missnöjd eller nöjd med något gällande kursutbudet, tentorna, föreläsarna, studiemiljön eller något helt annat, så får du gärna kontakta oss via vår mailadress och gärna komma på något av våra möten. Att aktivt vara närvarande på mötena innebär att du direkt som student kan påverka din studiemiljö. 

sg krom logo