Hoppa till huvudinnehåll

Heltidare

Heltidare på Göta studentkår

Göta studentkår är en demokratisk organisation med kårfullmäktige som högsta beslutande organ. Den löpande verksamheten sköts dock av ett antal styrelser, där kårstyrelsen är ansvarig för Götas övergripande verksamhet och sektionsstyrelserna är ansvariga för verksamheten på respektive sektion.

I varje styrelse finns en ordförande och en vice ordförande (tillsammans kallas dessa för ett ”presidium”). Det kan också finnas andra ansvarsområden bland övriga styrelseledamöter, så som arbetsmarknadsansvarig, kommunikationsansvarig, ekonomiskt ansvarig o.s.v. 

Vissa av de här uppdragen tar så pass mycket tid att det krävs att de görs ”på heltid”. Därför väljer kårfullmäktige varje år ett antal medlemmar till att bli heltidare. Dessa tar studieuppehåll i ett år och arvoderas av Göta för att kunna utföra sitt uppdrag.

Inom Göta studentkår är följande uppdrag heltidsarvoderade

Kårordförande
Kårordförande

Vårt ansikte utåt! Ytterst ansvarig för verksamheten.

Vice kårordförande
Vice kårordförande

Har koll på pengarna, stöttar ordförande och är snäll mot övriga heltidare i smyg.

Utbildningsbevakningssamordnare
Utbildningsbevakningssamordnare

Högsta chefen för all studentrepresentation har givetvis också kårens längsta titel!

Event- och föreningssamordnare
Event- och föreningssamordnare

Roddar allt från Götagröt till Comedy Club och är föreningarnas bästa kompis!

Sektionsordförande
Sektionsordförande

Din nya bästa kompis!

Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen
Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Med studiesocialt ansvar. För att det är kul!

Kontakt