Hoppa till huvudinnehåll

Kårval

Kårval

Ledamöterna i fullmäktige väljs en gång per år genom ett kårval. Vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Prokrastinera och gör skillnad samtidigt.

 Kandidera till fullmäktige senast 26 februari.

Nu drar vi igång Kårvalet 2021!

Kårvalet?

Yes, kårvalet.

Göta studentkår är i grunden en ideell medlemsförening, och i en sådan råder demokrati. Det är medlemmarna i kåren som bestämmer.

Rent praktiskt har vi organiserat det så att medlemmarna röstar fram 21 ledamöter till kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. De för medlemmarnas talan, lite på samma sätt som att svenska folket röstar fram 349 ledamöter till riksdagen vart fjärde år.

I Göta studentkår gör vi det dock varje år, och nu är det alltså dags för DIG att ta chansen och vara med och påverka på riktigt!

Samla ihop studiekompisarna och sätt ihop en lista (=typ parti) eller ställ dig själv till förfogande som enskild kandidat. Du avgör! Se bara till att få det gjort innan 26 februari för då stänger kandideringen för i år.

 

Genom kårvalet kan du som medlem påverka organisationen.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar vi Kårvalet, då vi väljer in nya medlemmar som ska sitta i kårfullmäktige (mer info om fullmäktige finns nedan) under nästa verksamhetsår. Kårvalet är en trestegsraket och fungerar såhär:

Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att bli valbara i valet.

Under valet får alla medlemmar rösta på kandidaterna.

Efter valet presenteras valresultatet och de nyvalda fullmäktigeledamöterna håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

Hur du röstar
Hur du röstar

Valet hålls under vårterminen och röstningen sker digitalt via Mecenats tjänst karvalet.se. Du loggar in med ditt vanliga Mecenat-inlogg, detta eftersom Mecenat appen redan är ditt medlemskort till kåren och den därmed känner av att du är medlem och har rösträtt. Käckt va?

 

Kårvalet 2021 hålls den 5-10 mars.