Hoppa till huvudinnehåll

Kårval

Kårval

Ledamöterna i fullmäktige väljs en gång per år genom ett kårval. Vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår.

Genom kårvalet kan du som medlem påverka organisationen.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar vi Kårvalet, då vi väljer in nya medlemmar som ska sitta i kårfullmäktige (mer info om fullmäktige finns nedan) under nästa verksamhetsår. Kårvalet är en trestegsraket och fungerar såhär:

  • Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att bli valbara i valet.
  • Under valet får alla medlemmar rösta på kandidaterna.
  • Efter valet presenteras valresultatet och de nyvalda fullmäktigeledamöterna håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

I de fall vi behöver ytterligare ledamöter brukar ett fyllnadsval arrangeras i september eller oktober nästföljande termin.

Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

Vänligen observera att svenska är organisationens arbetsspråk, således är det viktigt att man har en grundläggande förståelse.

Hur du röstar

Valet hålls under vårterminen och röstningen sker digitalt via Mecenats tjänst karvalet.se.

Du loggar in med ditt vanliga Mecenat-inlogg, detta eftersom Mecenat appen redan är ditt medlemskort till kåren och därmed känner den av att du är medlem och har rösträtt. Käckt va?