Hoppa till huvudinnehåll

Kårval

Genom kårvalet kan du som medlem påverka organisationen.

 

Just nu hålls ett fyllnadsval för verksamhetsåret 20/21, nomineringsperioden är öppen fram till och med  20-09-27

Ett fyllnadsval hålls när fullmäktige anser att inte tillräckligt många ledamöter har valts in, eller för att fullmäktigeledamöter har valt att lämna sitt uppdrag. Ett fyllnadsval fungerar i stort på samma sätt som ett ordinarie kårval, man kan antingen kandidera själv eller genom en lista.

Vad är ett kårval?

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårval. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ. Under valet får alla medlemmar rösta på de kandidater de vill se i fullmäktige. Efter valet presenteras valresultatet och de nya fullmäktige håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Fullmäktige

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ och består av 21 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

 

För att kandidera till fullmäktige krävs att du/ni lämnar in en kandidatförsäkran.

Kandidera
Hur du kandiderar
Hur du kandiderar

Enskild kandidat: Du kan kandidera som enskild kandidat, vilket innebär att du ställer upp i valet som dig själv under eget namn. Blir du invald i fullmäktige får du en plats där.

 

Lista: Du kan kandidera på en lista, vilken fungerar ungefär som ett parti. De som vill kandidera tillsammans skapar en lista och ger den ett namn. Ni kommer därefter överens om i vilken ordning ni vill stå på listan. Hur många utav er som sedan får en plats i fullmäktige beror på hur många röster listan får.

 

Viktigt att tänka på när ni kandiderar som en lista är att listan inte får ha ett namn som påminner om ett politiskt parti. Inte heller varumärken eller liknande. Om ni är osäkra på om namnet godkänns, kontakta valnämnden på val@gota.gu.se så får ni hjälp.