Hoppa till huvudinnehåll

Kåren genom åren

Studentrörelsen i Göteborg går enda tillbaka till sent 1800-tal.

Göteborgs högskola grundades 1891, samma år som den första studentföreningen vid Göteborgs högskola bildades. År 1907 blir studentföreningen Göteborgs universitets studentkår och är en direkt förlaga till det som idag är Göta studentkår.

Göta studentkår bildades 2010, samma år som kårobligatoriet föll, och är en sammanslagning av tre studentkårer: Filosofiska fakultetens studentkår (FFS), Haga studentkår och Studentkåren för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet (SLUG). Göta studentkår representerar idag en majoritet av alla studenter vid Göteborgs universitet.

Kårobligatoriets avskaffande

Vad är kårobligatoriet? 1983 infördes ”Förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor” och därmed infördes obligatoriskt medlemskap i en studentkår för alla studenter.

Kårobligatoriet avskaffades 2010 och antalet studentkårer vid Göteborgs universitet gick från tio stycken till endast fyra stycken. De tre kårer vid Medicinareberget slogs samman, likväl som de tre konstkårerna och kårerna Filosofiska fakultetens studentkår (FFS), Haga studentkår samt den utbildningsvetenskapliga studentkåren SLUG. Anledningen till sammanslagningarna var flera, men främst handlade det om en ovisshet inför framtiden och den nya ekonomiska verkligheten då kårerna var tvungna att fokusera mer på medlemsrekrytering. Vidare handlade det även om frågan om enlighet inför de representerade studenterna och ökad samordning mellan de frågor som drevs i kårerna.

Göta studentkårs historia

Sedan 2010 är Göta studentkår den största studentkåren vid Göteborgs universitet, och näst störst i Sverige. Göta studentkår bildades av en sammanslagning av tre studentkårer: FFS, Haga studentkår och SLUG. Sammanslagningen skedde vid ett parallellt fullmäktigemöte där de tre kårernas respektive fullmäktigen samlades i en sal på Pedagogen och tog beslutet om sammanslagning i enlighet med respektive studentkårs stadgar. Trots att kårobligatoriets avskaffande sägs vara den mest drivande anledningen till att sammanslagningen skedde just där och då, hade det redan 2005 startats en utredning kring en eventuell sammanslagning av FFS och SLUG samt av FFS och Haga studentkår.