Hoppa till huvudinnehåll

Kommande möten

Kommande möten

Möten är vanligtvis öppna för alla medlemmar i Göta studentkår. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta din sektionsordförande eller kårordförande.

Obs! För att kunna delta och yttra dig på ett fullmäktigemöte krävs att du anmäler dig till mötet. När anmälan är öppen hittar du länken till anmälningsformuläret i rutan för respektive möte här nedanför.

Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårfullmäktige
Plats: Lingsalen, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårfullmäktige
Plats: Lingsalen, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårfullmäktige
Plats: Lingsalen, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.
Kårstyrelsen
Plats: Eva Wibergs rum, Studenternas Hus  
Mötet börjar:
Deadline för motioner:
Ladda ner:   Möteshandlingar laddas upp senast några dagar innan mötet.

Skicka in motion

En motion är ett skriftligt förslag eller uppmaning till kårfullmäktige. Som medlem i Göta har du rätt att motionera när du vill lyfta fram något som du vill förändra eller förbättra.

En motion består oftast av två delar:

Först kommer en förklarande text som ger en bakgrund till varför du valt att skriva din motion, och som beskriver det problem eller det förbättringsområde som du identifierat. Här har du också möjlighet att lägga fram dina argument för varför det är viktigt att kårfullmäktige tar de beslut som du föreslår.

Därefter kommer själva förslaget till beslut, som skrivs i form av en ”att-sats”. Det är att-satsen som kårfullmäktige sedan väljer att antingen bifalla (gå med på) eller avslå (inte gå med på).

En att-sats kan till exempel se ut så här:

”Med hänvisning till vad jag skrivit ovan så föreslår jag:

att kårfullmäktige väljer studieplatser på campus som fokusfråga för verksamhetsåret 2021/2022”.

Lägg gärna ner lite tid på att formulera att-satsen tydligt så att en oinvigd kan förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen. Det kan också vara bra att dela upp ditt förslag i flera att-satser eftersom kårfullmäktige oftast beslutar om varje att-sats för sig.

Tips!

Det är oftast enklare att få bifall på en motion som beskriver vad du vill uppnå snarare än en motion som anger exakt hur du vill att kåren ska göra för att uppnå detta. Är din motion alltför detaljerad kan det hända att den måste avslås p.g.a. teknikaliteter eller detaljer i förslaget som inte stämmer överens med verkligheten.