Hoppa till huvudinnehåll

Just nu söker vi… DIG! Om du vill bli studentrepresentant och föra studenternas talan gentemot universitetet så har du hittat helt rätt.

Här hittar du alla studentrepresentantsuppdrag som just nu är sökbara. Klicka på uppdraget för att läsa mer om det och ansöka.

För att kunna bli vald till studentrepresentant behöver du vara medlem i Göta studentkår. Val till uppdrag på sektionsnivå görs av respektive sektionsstyrelse medan universitetsövergripande uppdrag väljs av GUS.

Filtrera

Filtrera per institution eller fakultet. Väljer du fakultet visas alla uppdrag på den fakulteten.
Filtrera på studentrepresentant (grundläggande eller avancerad nivå), doktorandrepresentant eller SAMO.
Uppdragsorgan Typ av uppdrag Kontaktperson
Programråd Arkeologisk praktik och teori
Institutionen för historiska studier
Studentrepresentant avancerad nivå Daniel Johansson
Programråd Guideprogrammet
Institutionen för historiska studier
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Forskning och forskarutbildning (FOFU)
Institutionen för historiska studier
Doktorandrepresentant Daniel Johansson
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för historiska studier
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för svenska språket
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Kursplanegruppen
Institutionen för svenska språket
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för kulturvetenskaper
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Programråd Kulturprogrammet
Institutionen för kulturvetenskaper
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Utbildningsråd Vetenskapsteori
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Utbildningsråd Praktisk filosofi
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Utbildningsråd Lingvistik
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Studentarbetsmiljöombud Daniel Johansson
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för språk och litteraturer
Studentarbetsmiljöombud Daniel Johansson
Humanistiska utbildningsberedningen
Humanistiska fakulteten
Studentrepresentant grundläggande nivå Daniel Johansson
Geovetarcentrums Instutitionsråd
Institutionen för geovetenskaper
Studentrepresentant grundläggande nivå Lovisa Theander
Programråd kandidatprogram i kostekonomi (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 2)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Doktorandrepresentant Felix Larsvik
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant avancerad nivå Felix Larsvik
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant avancerad nivå Felix Larsvik
Uppdrag
Programråd Arkeologisk praktik och teori
Institutionen för historiska studier
Mötesarvode: Ja
Programråd Guideprogrammet
Institutionen för historiska studier
Mötesarvode: Ja
Forskning och forskarutbildning (FOFU)
Institutionen för historiska studier
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för historiska studier
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Kursplanegruppen
Institutionen för svenska språket
Mötesarvode: Ja
Prefektsbeslutsmöte
Institutionen för kulturvetenskaper
Mötesarvode: Ja
Programråd Kulturprogrammet
Institutionen för kulturvetenskaper
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Vetenskapsteori
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Praktisk filosofi
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Utbildningsråd Lingvistik
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Mötesarvode: Ja
Uppdraget pågår t.o.m:
Lokala arbetsmiljögruppen
Institutionen för språk och litteraturer
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Humanistiska utbildningsberedningen
Humanistiska fakulteten
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Geovetarcentrums Instutitionsråd
Institutionen för geovetenskaper
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i kostekonomi (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 2)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m: