Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Var med och representera studenter som studerar arbetsvetenskap i programrådet. Där ger du insyn i vad studenterna tycker om utbildningen och dess förbättringspotential till institutionen.

Uppdragsorgan:
Arbetsvetarprogrammets programråd - Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska