Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Humanistiska Utbildningsberedningen (HUB) utgör Humanistiska fakultetsstyrelsens beredningsorgan för beredning av frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. HUB består av studentrepresentanter, representanter för institutionerna och representanter för fakultetsledningen. Du som vill bli studentrepresentant behöver vara:

  • medlem i Göta studentkår
  • intresserad av utbildningsfrågor och utbildningskvalitet
  • beredd att gå på möten och föra anteckningar.

Hör av dig till humsek@gota.gu.se för att anmäla ditt intresse eller ställa frågor om uppdraget. Mötesarvode utgår. 

Uppdragsorgan:
Humanistiska utbildningsberedningen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Humanistiska fakulteten
Kontaktperson:
Daniel Johansson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska