Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Undersöker möjligheter och begränsningar kring en långsiktig övergång till hybridundervisning på Utfak.

Uppdragsorgan:
Arbetsgruppen för undersökning av möjligheter kring hybridundervisning
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska