Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Studentrepresentantsuppdrag för dig som läser fristående kurser på psykologiska institutionen. Uppdraget omfattar att delta i möten med institutionsrådet. Institutionsrådet är ett rådgivande organ åt prefekten där strategiska frågor för institutionens verksamhet behandlas.

Uppdragsorgan:
Institutionsrådet - Psykologiska institutionen
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Kontaktperson:
Charlotta Pettersson
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska