Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor.

Uppdragsorgan:
Institutionsråd IDPP
Typ av uppdrag:
Doktorandrepresentant
Fakultet/Institution:
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska