Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Som studentarbetsmiljöombud (SAMO) i Lokala arbetsmiljögruppen (LAG) vid institutionen för kulturvetenskaper är du med och utvecklar arbetsmiljön vid din institution. Frågor som diskuteras kan handla om både fysisk och digital arbetsmiljö, och din roll är att bidra med studenternas perspektiv på frågor. Du kommer även samarbeta med andra SAMO vid Humanistiska fakulteten. Mötesarvode samt uppdragsarvode utgår. 

Uppdragsorgan:
Lokal arbetsmiljöansvarig
Typ av uppdrag:
Studentarbetsmiljöombud
Fakultet/Institution:
Institutionen för kulturvetenskaper
Kontaktperson:
Stina Arketeg
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska