Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Bereder frågor om utbildning med relevans för programmet.

Uppdragsorgan:
Programråd masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant avancerad nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska