Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Utbildningsutskottet är ett beredningsutskott åt prefekten, ledningsgruppen och Institutionsrådet (IR) och har till uppgift att kvalitetsgranska och bereda nya och reviderade utbildningsplaner och kursplaner inför behandling i IR och fastställande av prefekten.

Uppdragsorgan:
Utbildningsutskottet
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska