Hoppa till huvudinnehåll

Just nu söker vi… DIG! Om du vill bli studentrepresentant och föra studenternas talan gentemot universitetet så har du hittat helt rätt.

Här hittar du alla studentrepresentantsuppdrag som just nu är sökbara. Klicka på uppdraget för att läsa mer om det och ansöka.

För att kunna bli vald till studentrepresentant behöver du vara medlem i Göta studentkår. Val till uppdrag på sektionsnivå görs av respektive sektionsstyrelse medan universitetsövergripande uppdrag väljs av GUS.

Filtrera

Filtrera per institution eller fakultet. Väljer du fakultet visas alla uppdrag på den fakulteten.
Filtrera på studentrepresentant (grundläggande eller avancerad nivå), doktorandrepresentant eller SAMO.
Uppdragsorgan Typ av uppdrag Kontaktperson
Programråd kandidatprogram i kostekonomi (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 2)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Studentrepresentant grundläggande nivå Felix Larsvik
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Doktorandrepresentant Felix Larsvik
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant avancerad nivå Felix Larsvik
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Studentrepresentant avancerad nivå Felix Larsvik
Uppdrag
Programråd kandidatprogram i kostekonomi (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 3)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd kandidatprogram i sports coaching (år 2)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m:
Programråd masterprogram i utbildningsledarskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS
Mötesarvode: Ja
Mötesspråk: Svenska
Uppdraget pågår t.o.m: