Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion i strategiska frågor.

Uppdragsorgan:
Institutionsråd Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap (IKI)
Typ av uppdrag:
Doktorandrepresentant
Fakultet/Institution:
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska