Hoppa till huvudinnehåll

Om du vill söka uppdraget eller har frågor om det, kontakta den person som står som kontaktperson. Observera att detta är studentkårens kontaktperson och inte någon som har med uppdragsorganet att göra från universitetets sida.

Om uppdraget

Bereder frågor om utbildning med relevans för programmet.

Uppdragsorgan:
Programråd kandidatprogram i kostekonomi
Typ av uppdrag:
Studentrepresentant grundläggande nivå
Fakultet/Institution:
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI
Kontaktperson:
Carl Hedin
Uppdraget pågår t.o.m.
Mötesarvode:
Ja
Språk:
Svenska