Hoppa till huvudinnehåll
Grafik studentmedia

Ansök om pengar till studentmedia!

Varje år fördelar Göteborgs universitet ut 1 844 000 SEK till studentkårerna, vilket senare studentkårerna ska fördela mellan ansökningar om studentmedia. Studentmedia kan vara allt från traditionella media som tryckta tidningar eller tv-program, till bloggar eller hemsidor.

Studentmedia måste vara oberoende och utfärdat av studenter vars målgrupp är studenter vid ett eller flera fakultet vid Göteborgs universitet. Med “oberoende” menas att mediet ges ut av en separat grupp och att ingen utanför gruppen ges inflytande över det redaktionella innehållet.

Medlet är indelat i två kategorier, projektbaserat och stadigvarande studentmedia. Projektbaserat studentmedia omfattar nystartade medier, eller medier som inte syftar till att verka kontinuerligt över flera år. Stadigvarande studentmedia är vanliga media, som syftar till att bedriva kontinuerlig verksamhet under flera år och som redan har bedrivit verksamhet tidigare. Om ni planerar att starta upp ett media som ni vill ska verka under flera år måste ni alltså första året starta upp det som projektbaserat.

Hur du ansöker om projektbaserat media:

  • Ansökan skickas till smaug@gota.gu.se och måste inkludera:
  1. Vilken slags media som är tänkt att startas, projektbaserat eller stadigvarande.
  2. Verksamhetsplan (Fråga oss om mall för verksamhetsplan om ni behöver)
  3. Årsbudget (Fråga oss om mall för budget om ni behöver) Om ni ansöker som stadigvarande media, ekonomisk redovisning och dokumentation i form av årsredovisningar/budgetutfall i syfte att bedöma ekonomiska förutsättningar för stadigvarande media.
  4. Fullständig kontaktinformation för ansvarig sökande.
  5. Organisationens stadgar. Observera att du som söker måste vara juridisk person för organisationen eller ansöka via din studentkår. Inga medel betalas ut till privatpersoner.

Har du frågor om din ansökan, skicka mail till smaug@gota.gu.se. Deadline för ansökan är 15 april 12:00.

Fler nyheter