Hoppa till huvudinnehåll
Attraktion Liseberg

Dags att ansöka om förnyad föreningsstatus

Nu är det dags för föreningarna att förnya sin föreningsstatus för kommande verksamhetsår. I år är förnyelseperioden 3 april till 1 maj 2024.  Nystartade föreningar som först bildades i januari 2024 eller senare inte behöver förnya sin föreningsstatus.

Alla föreningar knutna till Göta studentkår behöver förnya sin föreningsstatus en gång om året. Detta därför att vi vill vara säkra på att den information vi har om er är aktuell och att föreningen fortfarande finns och är aktiv.

Fördelar med föreningsstatus

Det är bara föreningar med föreningsstatus godkänd av Göta studentkår som har rätt till hjälp och stöd, till möjligheten att äska pengar samt till att boka och nyttja lokaler som tillhandahålls av Göta. Föreningars rättigheter och skyldigheter regleras i Göta studentkårs dokument “Regler för Göta studentkårs föreningar”.

Ansökningsprocessen

Efter att ni har fyllt i ansökan kommer ett verifieringsmejl skickas till den föreningsmejladress som ni angivit. Det är viktigt att inom 14 dagar gå in och bekräfta er ansökan via det mejlet, annars förfaller er ansökan. Om ni inte har fått mejlet, dubbelkolla i spam/skräp-korg alternativt kontakta oss så att vi vet att er ansökan är legitim.

Därefter kommer:

  • Kårföreningsansökan behandlas på nästkommande Kårstyrelsemöte.
  • Sektionsföreningsansökan behandlas på nästkommande sektionsstyrelsemöte.

Ni får sedan besked om beslut via mejl.

Vad behöver man skicka in? 

  • Styrelsens sammansättning (namn, roll i styrelsen och mejladress)

  • Stadgar

  • Verksamhetsplan

  • Verksamhetsberättelse 

  • Protokoll (från senaste årsmöte eller konstituerande mötesprotokoll)

  • Medlemsförteckning (aktiva medlemmar) 

  • Övriga administrativa uppgifter (som mailadress, namn osv).

Vad är en aktiv medlem? 

En aktiv medlem är en medlem som aktivt engagerar sig i föreningen. Personen behöver inte ha ett förtroendeuppdrag för att räknas som en aktiv medlem, däremot behöver alla i medlemsförteckningen vara medlemmar i Göta studentkår. 

Kontakt

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er till event och föreningsansvarig Theo på event@gota.gu.se 

 

Etiketter

Fler nyheter