Hoppa till huvudinnehåll
Framtidens stressfulla tillbakablick

Framtidens stressfulla tillbakablick

Framtidens stressfulla tillbakablick


Paprika, ägg och mjölk ska inhandlas. Tvättmedel ska mätas för bästa ekonomiska
tvätt. Lampor ska släckas och sekunderna i varmvattnet ska räknas. Allt för att
pengarna på studentkontot inte ska ta slut. Som tur är kan vi som studenter alltid lita
på en stabil hyra...eller nej vänta, hur var det nu igen?

Varje år sker en förhandling om hyresjustering för SGS Studentbostäder i Göteborg. I
år avtalades det att hyrorna retroaktivt skulle höjas med 4,6 % från och med första
mars, vilket alltså innebar att studenter som bor i SGS studentbostäder fick en extra
siffra på räkningen i juni. Ett beslut som kritiserades och kändes tungt, men fick gå an.
Nu yrkar SGS inför 2024 att hyrorna ytterligare ska höjas med 9,1%. För en student
med snitthyra på 5000kr innebär yrkandet en höjning på 455 kr i månaden. En summa
som på papper är meningslösa siffror och i vissas mening en bagatell, men som för en
student i dagens ekonomiska situation betyder en veckas mat eller nästan ett helt
månadskort på vagnen. Hyresförhandlingarna kommer fortgå under året och i januari
hoppas SGS Studentbostäder kunna leverera ett slutgiltigt beslut. I yrkandet belyses
parametrar som värme, vatten och el, räntekostnader och inflation som bidragande
faktorer från lokal som nationell nivå. Variabler som såklart blir viktiga i
hyrejusteringens anda, men som för studenter blir verklighet. En otrevlig sådan.

Studentlivet talas i folkmun som en knaper period i livet, men som man ofta minns
med stor glädje. Precis så vill jag också att det ska vara, men inte på bekostnad av vad
som helst. Livet som student kan inte trampas och underkastas gång på gång. Att
kombinera heltidsstudier med heltids-tänkande på ekonomisk rundgång - blir ett
helhets kaos. För studenters psykiska hälsa, som redan är hårt drabbat, blir förslag som
dessa svåra att mottaga med optimistisk anda. För när man som student läser yrkandet
på 9,1%, som berättigas med bland annat inflation, skapas tvivel och stress.
Inflationen, som redan som det är, påverkar studenters vardag något enormt.

Så, om framtiden erbjuder en situation där studenter kan känna trygghet och tillit till
att SGS Studentbostäder har dem i ryggen i vått och torrt är i dagsläget osäkert. Men
en sak är säker, SGS ska veta att yrkanden som dessa KÄNNS.

Hedvig Hansson, studentpolitiskt ansvarig Göta Samsek

Fler nyheter