Hoppa till huvudinnehåll
Bild på flera pilar som samman flätas till en.

Ny verksamhetsstrategi för Göta studentkår

Fullmäktige har nu antagit en ny verksamhetsstrategi för Göta studentkår! Verksamhetsstrategin kommer att gälla mellan år 2024–2028 och syftar i huvudsak till att Göta studentkår ska kunna nå sin vision. Strategin är alltså ett verktyg och hjälpmedel för att kunna arbeta med långsiktiga strategiska mål för organisationen. Varje år beslutas det dessutom om en verksamhetsplan som baseras på verksamhetsstrategin. Verksamhetsstrategin fungerar därför som en som länk mellan verksamhetsplan och vision.

De senaste fyra åren har organisationen för första gången arbetat efter en verksamhetsstrategi för att underlätta det långsiktiga arbetet med att utveckla organisationen. Verksamhetsstrategin har underlättat planeringen av verksamheten och hela tiden varit en central punkt att komma tillbaka till när det kommer till vilka frågor organisationen ska arbeta med.

Den här verksamhetsstrategin är den andra strategin som skapats i Göta studentkår och fokuserar övergripande på rutiner, struktur och ett värdefullt engagemang genom fokusområdena ”En hållbar organisation”, ”En utbildning att vara stolt över” samt ”En demokratisk organisation”.

Genom den nya verksamhetsstrategin hoppas Göta studentkår kunna fortsätta det långsiktiga strategiska arbetet med att utveckla organisationen och ge extra utrymme till de frågor som är viktigast för våra medlemmar och representerade studenter både idag och de närmaste fyra åren. För att skapa möjlighet till handlingsutrymme och ägandeskap under verksamhetsstrategins samtliga år har målen formulerats på ett relativt öppet och flexibelt sätt.

Göta studentkårs fokus kommer alltid i första hand att ligga på våra medlemmar och representerade studenter. Verksamhetsstrategin är en del av hur vi alla tillsammans ska arbeta för ett starkt studentinflytande, högkvalitativ utbildningsbevakning, ett mer hållbart engagemang och en starkare demokratisk förankring som studentkår.

Fler nyheter