Hoppa till huvudinnehåll
pustervik

NYA STUDIEPLATSER - I PUSTERVIK?

Nyligen stängde det Samhällsvetenskapliga biblioteket på grund av sprängarbeten och framfarten av Västlänken. 

Vi på Göta Studentkår skrev tillsammans ett allmänt utskick till alla studenter där vi tyckte att den ickebefintliga ersättningen av studieplatser som biblioteket erhöll samt en lösning på det tryck som ökat på övriga fakulteter var förkastligt. Vice ordförande Bea och ordförande Lucas, båda från samhällsvetenskapliga sektionen, var också med i Göteborgs-Posten angående detta. 

Detta har nu resulterat i att universitetet snabbt har agerat och funnit lösningar på studieplatser; i samma byggnad som konsertklubben Pustervik. Lokalerna som tillhandahålls kommer att rymma ca 150 studenter. Det kommer att finnas pentry med sittplatser, grupprum, tyst lässal och allmänna ytor för studier och samtal. I ett möte i föregående veckor har inredningsarkitekterna presenterat sina idéer vad gäller färg och form, möblering och typer av olika möbler. Ordförande för humanistiska sektionen Stina samt samhällsvetenskaligas studerandehuvudarbetsmiljöombud Emil var på plats för att diskutera idéerna. Vi fick gott gehör vad gäller både möblering och typer av möbler, tex vilka som fungerar väl eller mindre väl att studera i. Mycket jämfördes med möblemanget på Nya Humanisten. Detta beräknas vara klart redan under Q1 vilket vi på Göta Studentkår tycker är mycket bra. 

Fler nyheter