Hoppa till huvudinnehåll
Pilar

Utlysning: Vi söker Valberedning och Valnämnd

På fullmäktigemötet den 2 november ska vi tillsätta ett antal poster som i nuläget är vakanta. Fram till och med denna dag kan du som är medlem nominera dig till posterna. Nomineringen skickas via mejl till ordf@gota.gu.se och ska innehålla:

  • Ditt namn
  • Ditt födelsenummer (6 första i personnumret) (så att vi kan kolla medlemskap)
  • En kort beskrivning / motivering varför du söker rollen

Valberedning

Enligt stadgan ska Göta studentkår ha en valberedning bestående av 3-6 personer.

Så vad gör valberedningen? Valberedningen är kårens egen rekryteringsgrupp. I valberedningen hjälper du till att hitta kandidater till viktiga poster inom organisationen (ordförande, vice ordförande, sektionsordförande m.fl.) som du är med och intervjuar för att sedan lämna ett förslag (förordan) till fullmäktige. Du har alltså chansen att vara med och påverka vem som leder Göta studentkår nästa verksamhetsår!

Nivå av engagemang

Det mesta av valberedningens jobb sker under vårterminen. Under konstituerande fullmäktigemöte inför nästa verksamhetsår presenterar valberedningen sitt arbete. Det är då ni förordar vilka ni tycker att fullmäktige ska välja på respektive heltidar-post (och ett antal icke-heltidsuppdrag). Innan dess ska ni så klart ha hittat och intervjuat kandidater och efter bästa förmåga försökt sätta ihop en grupp som kommer fungera både med varandra och individuellt på respektive post.

Valnämnd

Enligt stadgan ska Göta studentkår ha en valnämnd bestående av 3-6 personer.

Så vad gör valnämnden? Valnämnden arrangerar under vårterminen Kårvalet, då medlemmarna i Göta studentkår röstar fram nästa års kårfullmäktige. I valnämnden är du med och marknadsför valet, hittar och nominerar kandidater, planerar hur och när medlemmarna kan rösta samt sammanställer valresultatet. 

Nivå av engagemang

Kårvalet äger rum någon gång i februari-mars 2023. Det mesta av arbetet som behöver göras av valnämnden innan dess handlar om att hitta och engagera kandidater, samt arbeta för att uppmärksamma valet och få fler medlemmar att rösta. Det är alltså ett uppdrag som kräver att man själv sätter ramarna för hur mycket tid och engagemang man kan lägga, och det finns stora möjligheter att vara kreativ och nyskapande!

Ansökan

Du nominerar dig själv genom att skicka ett mejl till ordf@gota.gu.se. Mejlet ska innehålla:

  • Ditt namn 
  • Ditt födelsenummer (6 första i ditt personnummer) (så att vi kan kolla medlemskap)
  • En kort beskrivning / motivering varför du söker rollen
Etiketter

Fler nyheter